Spørsmål og svar

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du sende en e-post til bussveien@rogfk.no

Når er Bussveien ferdig?

Første byggetrinn, mellom Stavanger og Sandnes, vil åpne i 2023. De ulike delene av Bussveien blir tatt i bruk så fort de er ferdig bygget. Når strekningen mellom Sandnes og Stavanger åpner skal nye, behagelige og moderne busser på 18 og 24 meter bli tatt i bruk. Bussveien skal få et eget design og vil skille seg ut fra andre bussruter. 

Hvor skal Bussveien gå?

Her finner du et kart som viser hva som er ferdig, under planlegging og hva som bygges nå. Nederst kan du bruke tidslinjen og se hvordan Bussveien vil bli bygget de neste årene.

Hvorfor kommer jeg fortere fram dit jeg skal når det er større avstand mellom busstoppene?

Med færre busstopp blir reisetiden kortere. Du kommer fortere fram dit du skal, selv om det tar noen minutter å gå til nærmeste busstopp.

Hvorfor går Bussveien så nær jernbanelinjen?

Bussveien bygges der det bor og jobber flest mennesker. Tog (lange reiser) og buss (korte reiser) utfyller hverandre. Passasjerene kan bytte fra tog til buss og omvendt på noen steder.

Hvorfor trenger vi Bussveien?

Nord-Jærens befolkning vil fortsette å vokse. I 2015 var det ca. 242.000 innbyggere på Nord-Jæren. I 2040 er innbyggertallet ventet å øke til 300.000. Uten endring i reisevaner, vil køene og miljøproblemene i og rundt byene øke hvert år. Bussveien er ett stort prosjekt som er med på å gi Nord-Jæren renere luft og nullvekst i personbiltrafikken. Når flere velger å ta bussen, sykle eller gå blir det kortere bilkø for de som må kjøre.

Er det bare Bussveien som får nye fine busser og mange avganger? Hva med de andre bussrutene?

Også øvrige bussruter vil bli bedre for passasjerene før og etter 2023. Kolumbus økte rutetilbudet sitt sommeren 2016, og fikk nye busser.

Hvorfor går ikke Bussveien mellom Tananger og Sola?

Her er det ikke nok passasjerer til at det kan bygges bussvei på denne strekningen. Men bussveilinje C, som skal gå fra Ruten i Sandnes til Forus og så til Sola flyplass, er under planlegging. Denne linjen vil ha mange av kvalitetene til Bussveien, som at bussen kan kjøre uhindret av annen trafikk.

Hvem er med i styringsgruppen for Bymiljøpakken?

Vegdirektøren i Statens vegvesen leder gruppen. De andre medlemmene er fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, ordførerne i de fire kommunene og direktør i Jernbanedirektoratet. Fylkesmannen i Rogaland er med som observatør. Les mer om organiseringen her: http://bypakken.no/?_id=78741

Del dette innholdet på: