Priseksempel kollektivreisende

1. oktober kommer nye bomstasjoner på Nord-Jæren. Samtidig blir Bussveien tatt i bruk etter hvert som delstrekningene er klare. Bruker du Bussveien sparer du penger og tid (rushtiden). Der Bussveien er ferdig bygget kjører bussen uhindret forbi bilkøen. 

Buss - tog - hurtigbåt
Bil
Årskort Kolumbus:
7200 kroner (1 sone Nord-Jæren)
Kostnad med å eie og bruke bil i 1 år: Denne prisen inkluderer ikke bompasseringer.  
57 046 kroner *

Månedskort Kolumbus:
700 kroner (1 sone Nord-Jæren)

Enkeltbillett: 35 kroner

Bompenger: Uthevet skrift er kostnad med bombrikke i bilen (20 prosent rabatt).  
Du betaler maksimum for 75 passeringer i måneden

Rushtid:
75 passeringer x 44 kroner = kr 3300/2640 kroner

Utenom rushtid:
75 passeringer x 22 kroner = 1650/1320 kroner 

40 passeringer rushtid + 35 passeringer utenom = 1408 Kr + 616 Kr = 2024.

Noen regnestykker med bruk av bombrikke. 

  • Dersom du kjører bil gjennom en bomring til og fra jobb i rushtiden 230 arbeidsdager i året, vil du med rabatt få årlige kostnader på 16 192 kroner (35,2 kr x 2 x 230). Merk at mange bor slik at de ikke betaler bompenger på vei hjem fra jobb, da blir denne kostnaden halvert
  • Har du mulighet til å sykle en dag i uken, kan du redusere kostnadene med ca. 3840 kroner årlig
  • Har du mulighet til å sykle to dager i uken, kan du redusere kostnadene med ca. 6475 kroner årlig
  • Har du mulighet for å sykle til jobb i sommerhalvåret, kan bomutgiftene dine halveres til 8096 kroner
  • Kjører du utenom rushtid, er prisen for bompenger omtrent den samme som i dag

Regnestykkene er hentet fra Bymiljøpakken sin side. 

 

*Kostnad bil i ett år (2016) er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. Det er i kostnadsoverslaget, 57 046 kroner, tatt utgangspunkt i nybilpris på 265 000 og årlig kjørelengde 10.000 km. Andre forhold innbakt i prisen er drivstoff, vedlikehold, verdifall og forsikring MM. 

Les mer om fordelene med Kolumbus års- og månedskort

Ønsker du at det skal bli lettere å sette bilen hjemme for deg og dine kolleger? Er arbeidsplassen din på Nord-Jæren kan den bli en HjemJobbHjem bedrift. www.hjemjobbhjem.no

Del dette innholdet på: