Finansiering

Bussveien finansieres med statlige bidrag og bompenger gjennom Bymiljøpakken. Staten vil dekke 50 prosent gjennom byvekstavtalen.

Bymiljøpakken er vedtatt lokalt og ble godkjent i Stortinget 30. mars 2017.

Ordet buss skrevet i veibanen.

Bare buss i Bussveien.

Del dette innholdet på: