Dette skjer videre i Bussveien

Buss kjører inn på Bussveien. Bilfelt og sykkelvei er sidestilt.

Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunene jobber nå med planlegging og prosjektering av delstrekninger i Tananger, Kvernevik, Sunde, Jåttåvågen og i Sandnes.

Ferdig bygget

Til nå er det åpnet syv bussvei-strekninger: Jåsund i Sola, Hillevåg-Mariero (to strekk), Vaulen, bussbroen på Forus, ved Tvedt-senteret og på Forussletta. I det interaktive kartet kan du se hvor de ferdig bygde strekningene ligger. Når du klikker bortover tidslinjen kan du se hvordan Bussveien vil bli bygget de neste årene.

  

Del dette innholdet på: