Den røde tråden _3

Dette er Bussveien

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken og blir Europas lengste bussvei. De ulike strekningene blir tatt i bruk så snart de er bygget. I 2023 vil Bussveien være ferdig bygget (linje A+B) med totalkonsept og nye moderne store busser. Bussveien blir et felles kjennemerke for regionen. Den er også det største sykkelvei- og gangvei prosjektet på Nord-Jæren.

Presis - Ofte - Behagelig

Presis: Bussene kjører i egen veibane og hindres ikke av bilkø. Du kan stole på at bussen kommer punktlig og har en reisetid som er fast, selv i rushtiden.
Ofte: Linje A og B har tilsammen 16 avganger i timen i hver retning. Linje A går hele døgnet.
Behagelig: Bedre vei med færre svinger. Bussene er store og moderne (18 og 24 meter) med lavt støynivå.

Hvor går Bussveien?

Bussveien blir 50 km lang og skal gå fra Tananger og Kvernevik til Stavanger sentrum, og derfra sørover mot Forus, Sandnes og Vatne. På disse veistrekningene bygges det egen vei for bussene, og de skal prioriteres i veikryss. Bussveien har tre busslinjer; A, B og C. Linje C er et supplement til A og B og går fra Sandnes til Forus og så til Sola flyplass.

Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene på Nord-Jæren. Flere europeiske byer, deriblant Oslo, Trondheim, Luzern, Leeds, Bristol og London vurderer å bygge bussvei .

Dette er bygget

Til nå er det åpnet syv bussvei-strekninger: Jåsund i Sola, Hillevåg-Mariero (to strekk), bussbroen på Forus, Vaulen, Lagerveien ved Tvedt-senteret og på Forussletta.

 

 

 

 

 

Del dette innholdet på:
Fordelene for deg som passasjer

Hva gjør bussreisen bedre på Bussveien?

Bussveilinje C

Linje C er et supplement til bussveilinjene A og B, og skal sørge for et kollektivtilbud i høy kvalitet mellom Sandnes, Forus og Sola flyplass.