Hvordan blir Bussveien

Hvordan blir Bussveien

Der Bussveien skal gå, bygges det nå egne felt for bussene. Bussveien skal prioriteres i veikryss. 

 Dette gjør bussreisen presis og behagelig:
  • Rette veistrekninger uten unødvendige svinger inn på holdeplasser eller i rundkjøringer.  
  • Både bussveilinje A og B har åtte avganger i timen. Der bussveilinje A og B kjører parallelt, på strekningen Sunde-Stavanger-Forussletta, er det 16 avganger hver time.
    Bussveilinje A vil være åpen hele døgnet.
  • 80 prosent av den 50 km lange Bussveien vil være i egen veibane.
    Der hvor bussene må kjøre i blandet trafikk, vil trafikale tiltak sørge for at bussen blir prioritert.
  • Busslommene erstattes av kantsteinstopp, det vil si at bussen stopper i veien, uten å svinge inn til siden. Høy kantstein gjør at du kan gå rett inn i bussen.
  • Bussbilletter kjøpes via mobil eller fra automat på holdeplassene.
  • Sanntidsinformasjon på holdeplassene og i bussene.
Bussen står kant i kant med holdeplassen. Passasjerene går inn i bussen uten trappetrinn.

Høy kantstein gjør at du kan gå rett inn i bussen.

 

Universell utforming

Holdeplassene og bussene får universell utforming. Det vil si at Bussveien skal tilpasses behovene til for eksempel rullestolbrukere, barnevogner og blinde. 

 

Del dette innholdet på:
Designprogram

Bussveien får et eget design og egen identitet.