Dette skjer videre i Bussveien

Buss kjører inn på Bussveien. Bilfelt og sykkelvei er sidestilt.

Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunene jobber nå med planlegging og prosjektering av delstrekninger i Tananger, Kvernevik, Sunde, Jåttåvågen og i Sandnes.

Ferdig bygget

Til nå er det åpnet syv bussvei-strekninger: Jåsund i Sola, Hillevåg-Mariero (to strekk), Vaulen, bussbroen på Forus, ved Tvedt-senteret og på Forussletta.

  

Del dette innholdet på: