Tester ut holdeplassene til Bussveien

Modell av holdeplassene som kommer til Bussveien

Modell av holdeplassene som kommer til Bussveien

En modell av holdeplassene som skal bygges til Bussveien er oppført på Forus. Modellen er konstruert i fullskala størrelse og er under utprøving for å se hvor godt den beskytter mot vind og regn.

Modellen har vært ute til testing i hele januar og deler av februar. Senere denne måneden skal registreringene fra testen gjennomgås for å se om det er behov for justeringer eller om utgangspunktet holder ønsker kvalitet.

Liz Helen Rosenkilde Christensen, arkitekt i Statens vegvesen, forklarer hvordan de har testet modellen av holdeplassen.

- Vi har testet lehuset med hensyn til klimaskjerming. Testingen er utført hver virkedag i januar, og én person har vært på området for å måle hvor langt inn på dekket eller høyt på bakveggen nedbøren når. Dette er gjort på avmerkede steder i lehuset. Værdata er registrert hver dag, og både offisielle data og opplevd vær (ulike vindretninger, kastevinder o.l.) er registrert på skjema. I tillegg er det tatt bilder av lehuset ved hver registrering.

Kantsteinshøyder og selve størrelsen på holdeplassen er også viktige momenter ved holdeplassen som kontrolleres nøye. 

Endelig materialvalg og utforming av holdeplassene er ikke avklart ennå, men modulbaserte løsninger for holdeplassene foretrekkes i prosjektet for å sikre lave drift- og vedlikeholdskostnader. Dessuten velges lett tilgjengelige materialer for å dempe investeringskostnadene. Imidlertid er det et premiss for holdeplassene i Bussveien at de holder et høyt kvalitetsmessig nivå som er innbydende for brukerne og løfter Bussveien som merkevare.  

Det var det danske firmaet Gottlieb Paludan Architects som vant holdeplasskonkurransen for Bussveien i 2016 med forslaget «Den røde tråden». Vinnerdesignet er utgangspunktet for hvordan holdeplassene skal se ut, men først må designet jobbes videre med og finjusteres før den endelige versjonen kan lanseres.

 I prosjektbeskrivelsen omtales designet som «en skulpturell tolkning av det dramatiske, poetiske, vakre og forførende landskapet i Fjordnorge.» 

Les mer om «Den røde tråden» her.

Del dette innholdet på: