Ny del av Bussveien klar til å bli bygget

Ny del av Bussveien klar til å bli bygget

Mandag 27. mars vedtok bystyret i Stavanger reguleringsplanene for bussvei mellom Gausel - Gausel stasjon - Forus øst/Forussletta fram til Sandnes grense.  Delen som ligger i Sandnes kommune skal snart til sluttbehandling.

– Vi er glade for at beboerne i området nå har fått en avklaring på hvilke endringer som vil skje i nabolaget. Statens vegvesen planlegger nå byggingen av denne delstrekningen og det er forventet at byggestart vil bli i slutten av 2018 eller i starten av 2019. Når strekningen er ferdig bygget blir Bussveien 3,3 kilometer lengre, sier Vegard Thise prosjektleder for Bussveien i Statens vegvesen.

Zoom inn på det interaktive kartet for å se hvor strekningen går.

– Strekningen Gausel - Forussletta er der bussen står mest i kø i dag, mellom Sandnes og Stavanger. Når denne delen av Bussveien er bygget får passasjerene en presis og behagelig bussreise uten å bli forsinket av biltrafikken, sier Gottfried Heinzerling samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune.

Her finner du vedtaket fra Stavanger Bystyre

Mer informasjon om strekningen Gausel-Gausel stasjon 

Mer informasjon om strekningen Gausel stasjon-Forus øst Forussletta

Del dette innholdet på: