Bussveien på Vaulen offisielt åpnet

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal nevnte i talen sin at bussen er fremtidens fremkomstmiddel.

Den syvende strekningen på Bussveien ble offisielt åpnet fredag 22. juni av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Bussveien og den nye strekningen som nå er åpnet skal sikre bedre fremkommelighet og en mer behagelig reise for de som tar bussen, går og sykler i området.

Det er lagt ned et formidabelt arbeid på den snaut en kilometer lange strekningen som nå er tatt i bruk. Bussveien går uforstyrret av annen trafikk fra Hillevåg til Vaulen. I tillegg er det bygget to-sidig sykkelfelt og fortau langs hele strekningen. To underganger er betydelig oppgradert og skal bidra til en sikker skolevei. 

Bussveien er Norges mest moderne buss-system, og det største prosjektet i Bymiljøpakken. Bussveien bidrar til at regionen kan nå målsetningene om at persontransportveksten i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal var på plass for å klippe snora og fortalte at bussen blir en viktig brikke i puslespillet for å skape mer bærekraftige reisemåter i tiden fremover.

- Nord-Jæren er den regionen i landet med størst vekst i busstrafikken og vi har grunn til å tro at veksten vil fortsette nå som Bussveien skrider fremover. Bussveien er også regionen sitt største prosjekt for gående og syklende. Vi kommer til å få totalt 40 km med sykkelfelt og fortau av høy kvalitet, slik at langt flere kan ta de daglige reisene sine på sykkel eller til fots.

Budskapet ble mottatt til stor jubel fra elever og korps fra Vaulen skole som marsjerte i tog med fylkesordføreren og varaordfører i Stavanger fra skolen og ned til talerstolen noen få meter fra der den nye strekningen er lagt. Barn fra Tyrihans barnehage var også med på markeringen. 

Presis ofte og behagelig

Bussveiens mål er å sikre at bussen blir «presis, ofte og behagelig». Dette medfører at bussen skal møte så få hinder som mulig. På Vaulen har bussen høyeste prioritet, i tråd med reguleringsplan og målsetningene for Bussveien. Likevel legges det også til rette for best mulig fremkommelighet for de som bruker bil på strekningen. Vegard Thise, prosjektleder for Bussveien, forteller det er jobbet for å gjøre kryssløsningen på strekningen så optimal som mulig, også for bilistene, når trafikklysene skrus på i begynnelsen av neste uke.

- Vi har sett på ulike løsninger og valgt å plassere sensorene slik at det ikke blir rødt lys for bilen før bussen forlater holdeplassen. Det kan uansett oppstå noe kø for bilene som kommer fra sidevegene for dette er et svært trafikkert område, sier Thise.

Ros til beboere i området

Det er Statens vegvesen som bygger Bussveien på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Veien har vært åpen for trafikk i hele byggeperioden som startet høsten 2015. Prosjektleder for strekningen i vegvesenet, Kari Smådal Turøy, roser beboerne i området som har holdt hodet kaldt underveis i byggeperioden.

- Nå er jeg glad strekningen er ferdig, og jeg håper at folk blir fornøyd med det vi har bygget. Jeg vil samtidig berømme innbyggerne her som har vært svært tålmodige underveis i byggeperioden.

Ekstra oppmerksomhet ga prosjektlederen til elevene på Vaulen skole som har måttet gå omveier mens de to undergangene på Vaulen har blitt modernisert og forbedret.

- Skolebarna har vært så flinke og gjort arbeidet mye lettere, sier Smådal Turøy.

DSC_0267
DSC_0303
DSC_0317
DSC_0353
Del dette innholdet på: